Anthony Tran - Söderhamns UIF

Copyright

Allt material på denna hemsida är skyddad enligt lagen om upphovsrätten (1960:720). Det är strängt förbjudet att kopiera mina bilder, annat material från vår hemsida utan Fotogubben i Söderhamns tillstånd.

Om Fotogubben skulle upptäcka att någon använder mina bilder utan tillstånd så kommer Fotogubben att utan förvarning anmäla händelsen samt skicka en faktura på ersättning.

Att bryta mot upphovsrätten kan leda till böter och/eller fängelse upp till 2 år. Har brottet dessutom begåtts med avsikt eller med grov oaktsamhet, så ska bötesbeloppet inte bara omfatta vederlaget för nyttjande, utan även omfatta ersättning för lidande eller annan skada.

15§ Fotografilagen föreskriver att:

Rätten till fotografisk bild gäller, där ej annat följer av vad i andra och tredje stycket sägs intill utgången av tjugofemte året efter det år då bilden togs. För fotografisk bild, som äger konstnärligt eller vetenskapligt värde, gäller rätten intill utgången av femtionde året efter det år då fotografen avled.

Har bild, som avses i andra stycket, offentliggjorts utan att fotografen har blivit angiven med sitt namn, eller med sin allmänt kända signatur, gäller rätten intill utgången av femtionde året det år då bilden offentliggjordes.

Blir fotografen inom nämnda tid angiven såsom i 3§ sägs eller visas att han avlidit innan bilden offentliggjordes gäller vad som står i andra stycket stadgas.

Enligt 3§ gällande att såsom fotograf anses där ej annat visas, den vars namn, firma eller allmänt kända signatur på sedavanligt sätt utsättas på exemplar av bilden eller angives på denna visas offentligt.

Klicka er gärna in på respektive spelare, så får ni se vad jag har lyckats fånga på bild. Om det skulle vara så att ni är intresserad av något foto jag har knäppt på din favoritspelare, så hör gärna av er till mig på 0761-34 40 30 eller maila mig på info@pingisfoto.se